Cymraeg

Mae cwmni Winding Snake â’i gartref yng Nghaerdydd ac mae aelodau o’n tîm yn dod o ystod o genhedloedd a rhanbarthau Prydeinig. Rydym yn cydnabod amrywiaeth diwylliant Cymru ac yn parchu pwysigrwydd cyfathrebu a hyrwyddo gweithgarwch diwylliannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym hanes cryf o ddarparu prosiectau drwy gyfrwng y Gymraeg o ganlyniad i greu timau priodol ar gyfer prosiectau penodol. Felly cysylltwch â ni er mwyn trafod eich gofynion ar gyfer unrhyw brosiect Cymraeg. 

Gweithio Gyda'n Gilydd

Meddwl y byddwn ni'n ffit perffaith? Cysylltwch heddiw am sgwrs dim rhwymedigaeth.

CYSWLLT